LOIS PEREIRO. VIDA E OBRA

Descargar LOIS PEREIRO. VIDA E OBRA gratis libro en español

El autor y escritor IAGO MARTINEZ DURAN , 2011 escribe un libro sobre Filología totalmente en español y castellano, con un total de 176 paginas, de la mano de la editorial y distribuidora XERAIS, Su isbn es 9788499142081.

  • Categoria Filología
  • Autor IAGO MARTINEZ DURAN , 2011
  • Paginas 176
  • Editorial XERAIS
  • ISBN 9788499142081

Sinopsis completa LOIS PEREIRO. VIDA E OBRA y descripción

Lois Pereiro (1958-1996) antes de tiempo, a los 38 años.

Prometérao na súa adolescencia: "Quero escribir un libro e morrer novo, como Manuel Antonio."

Ao final escribiu máis dun.

A súa obra, e en concreto a súa poesía, constitúe unha das mostras máis auténticas e dolorosas da literatura galega.

Para Lois Pereiro o corpo foi o seu campo de batalla e o argumento da súa poesía.

Envelenado dúas veces, aos 36 anos diagnosticáronlle a sida.

Marcado xa para a morte decidiu, contra todo Prognóstico, seguir vivo para sempre na súa oberra e nos soños dos que o seguiron querendo.

Lois Pereiro.

Vida y obra es la prueba de que el conseguido.

Neste volume, o xornalista Iago Martínez aborda a biografía dun autor tan admirado como descoñecido, e faino dende a complicidade, cunha prosa áxil e directa, combinada cun minucioso labor de documentación.

As súas páxinas adéntranse, con rigorously e sensibilidade, no universoal persoal de Lois Pereiro e ofrece claves culturais e literarias fundamenttais para interpretar a súa poesía.

Lois Pereiro.

Vida y obra revela o ser humano que hai detrás do mito contemporáneo das letras gallegas.

Libros de libros Relacionados